Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 98 Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 326 Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111 Iskolánk – Trefort Ágoston Szakképző Iskola

ISKOLÁNKRÓL DIÓHÉJBAN


A Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely legfiatalabb középiskolája.


1974-ben – 117. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet néven – kezdhettük el önálló  működésünket egy 11 tantermes új iskolában. Profilunk évtizedekig az ipari jellegű szakmák oktatása volt.  Nagy fordulatot jelentett az 1990/91-es tanévben megindított szakmunkáscélú szakközépiskolai képzés. 1998-ban vettük fel a Trefort Ágoston Szakképző Iskola nevet. Úgy gondoltuk, Trefort zempléni kapcsolódásai, kultúrpolitikai törekvései, a tanoncképzés korszerűsítésében betöltött szerepe, s nem utolsósorban európaisága, rokonszenves egyénisége perspektivikusan is kimeríthetetlen forrása lesz nevelési törekvéseinknek. 

A gazdasági változások következtében szakmaszerkezetünk jelentősen átalakult: az ipari jellegű szakmák felől a szolgáltatóipar felé orientált iskolánk képzési kínálata. Az intézmény mindig rugalmasan alkalmazkodott a munkaerő-piaci elvárásokhoz. 

Ezt bizonyítja, hogy fennállásának 42 éve alatt mintegy 50 szakmát tanítottunk e falak között. 2005-2010 között vettünk részt a Szakiskolai Fejlesztési Programban, mely teret adott a közismereti és szakmai oktatás módszertani megújulásának.Iskolánk mindig is kiemelt figyelmet fordított a számítástechnikai ismeretek fejlesztésére. Dinamikusan nő az ECDL vizsgát tevő fiatalok száma.

Képzéseink:

  • Szakgimnáziumi osztályainkban vendéglátóipari ágazaton (9-12.) lehetőség van vendéglátásszervező szakképzettség (4+1 év) megszerzésére.
  • Szakközépiskolai (9-11.) osztályainkban eladó, szakács, pincér, ipari gépész, szerszámkészítő szakmákat sajátíthatnak el a tanulók. A 2017/18-as tanévtől új szakmaként bevezetésre került a járműipari fémalkatrész-gyártó szakma.
  • A szakmai bizonyítvány megszerzése után a 12-13. évfolyamon érettségit adó képzésben vehetnek részt tanulóink.


Az elmúlt években különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a különböző tanulási eséllyel indulók számára is megteremtsük a szakmatanulás lehetőségét. Ezért indítottuk el a legalább 6 osztály iskolai végzettséggel rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok számára a szakképzési HÍD évfolyamot. A kétéves képzés konyhai kisegítő rész-szakképesítést ad, és egyúttal az általános iskolai végzettséget is biztosítja.

Támogatjuk tanulóinkat az Útravaló-Macika Esélyegyenlőségi Ösztöndíjprogram feltételeinek teljesítésében.A kimenő rendszerben hiányszakmát tanulók és a szakképzési HÍD programban résztvevők állami ösztöndíjban részesülnek.

Az új rendszerbe belépő szakmát tanulni vágyók már mindannyian ösztöndíjban részesülnek.

A kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha folyamatos fejlesztéssel, korszerű szaktantermi és tanműhelyi háttérrel segítjük az általános műveltség megalapozását és a szakmai tudás megszerzését.

A szakközépiskola 9. évfolyamán a tanulóink belső (iskolai) gyakorlaton vesznek részt a jól felszerelt pincér szaktanteremben és a modern konyha követelményeinek megfelelő szakács szaktanteremben.  Különösen jó lehetőségeket kínál tanulóinknak a gépészeti tanműhelyünk és szaktantermünk, ahol a tanulók megismerkedhetnek a szakma alapjául szolgáló kéziszerszámokkal, elektromos kisgépekkel és szerszámgépekkel, egyúttal elsajátíthatják a mérő-és ellenőrző eszközök helyes használatát. Az eladó gyakorlati kabinet az eladó szakma belső gyakorlatának megszervezéséhez biztosít korszerű színhelyet.10. évfolyamtól – a szintvizsga sikeres letétele után – a szakmai gyakorlati képzés már külső gyakorlati helyeken történik. Jelenleg összesen 26 külső képzőhellyel állunk kapcsolatban.

A Trefort Ágoston Szakképző Iskolában folyó oktató-nevelő munkára mindenkor a szakmai igényesség, a diákok személyiségének fejlődését figyelemmel kísérő, toleráns, ugyanakkor világosan megfogalmazott követelmények állítása volt jellemző, és ez napjainkban is így van.Mindenkor szem előtt tartjuk iskolánk névadójának ma is aktuális gondolatait:

Ezen ország jövője főleg az iskoláktól van feltételezve”.


TREFORT ÁGOSTON


1817. február 7-én született Homonnán. Iskolai tanulmányait Homonnán, Eperjesen, Sátoraljaújhelyben, Egerben végezte. Az 1833/1834-es tanévet a pesti tudományegyetem jogi karán kezdte meg, 1836-ban fejezte be itteni tanulmányait. Ezt követően ingyenes gyakornok a magyar királyi kamaránál.1836 áprilisától 1837 februárjáig egy nagy nyugat-európai utazást tett, ahol jó hasznát vette idegennyelv-tudásának. Ekkor a magyar nyelven kívül latinul, szlovákul, németül, franciául, angolul és olaszul beszélt. Az utazás megváltoztatta gondolkodását, Széchenyihez hasonlóan arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország Nyugat-Európához képest rendkívül elmaradott, és ezen változtatni kell.

 

Az utazás másik következménye az volt, hogy a reformkor pezsgő szellemi életének ismert alakja lett, számos főúri kapu nyílt meg előtte, bejáratos lett a Nemzeti Kaszinóba is, ahol olvasmányai révén tovább bővíthette ismereteit.

 Hazaérkezése után, 1837 őszén ismerkedett meg Eötvös Józseffel, akivel életre szóló barátságot kötött, de rokoni szálak is összekapcsolták őket: mindketten a Rosthy-családba nősültek be. 1839-ben Trefort felhagyott az állami szolgálattal, és kizárólag a tudományos, irodalmi munkásságnak élt. Zólyom szabad királyi város követeként bekapcsolódott az 1843/1844. évi országgyűlés munkájába. 1848. április 27. és szeptember 28. között Klauzál Gábor mellett földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár volt. A forradalmi események elől családjával együtt Bécsbe, majd Münchenbe menekült.

1851-ben Treforték Békésbe, Csabacsüdre költöztek, és a közügyektől teljesen visszavonulva itt töltötték a Bach-korszak éveit. Az elzárkózás 1860-ra oldódott: vármegyei alispánná választották meg. Néhány hónapos működésének az országgyűlési képviselő-választás vetett véget.

Hivatali pályafutása csúcsára 1872. szeptember 4-én jutott el, amikor vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezték ki.

Figyelme leginkább a középiskolák felé fordult. Törvénnyel biztosíttatta az állami felügyeletet az ország középiskoláiban és a felekezeti gimnáziumokban is.Az 1880-as években kezdődhetett meg a hazai szakoktatás alapjainak lerakása.  Számos kereskedelmi iskola alakulhatott az intézkedését követően, és kezdődhetett meg az ipari szakoktatás hálózatának kiépülése. A felsőoktatás terén is jelentős változás következett be minisztersége idején, hiszen ekkor született meg az európai szintű magyar felsőoktatás. Természettudományi, orvosi és művészeti karok létesültek. Megkezdődött a tanárképzés átszervezése.

Ezt a tettre kész embert 1888-ban gyűrte le a halál.