Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 98 Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 326 Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111 Közösségi szolgálat – Trefort Ágoston Szakképző Iskola

Iskolai közösségi szolgálat


Kedves Diákok!

Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Higgyétek el, ez nem lesz hiábavaló időtöltés  számotokra.

Ti választhatjátok ki iskolánk lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Tehát, ha azt nem is dönthetitek el, hogy teljesítitek vagy nem a közösségi szolgálatot, de a MIT rajtatok múlik. Lehetnek javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek.

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskolavezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)
Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi, 

f) polgári- és katasztrófavédelmi,

g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni.

Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat, rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei.

 Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek! 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A közösségi szolgálat bevezetése

Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A Nemzeti köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.

A Nemzeti köznevelési törvény hatályos rendelkezése alapján: 97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

Ez azt jelenti, hogy a 2012/13-as tanévben 9. évfolyamon tanuló diákok számára ez már érettségi előfeltétel, illetve az utánuk következő évfolyamok diákjaira vonatkozik.

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Szemléletváltást vár az új rendelkezés hatásától a jogalkotó, mondván: a közösségi munkában a diákok megtapasztalhatják, hogy élményekkel gazdagodnak, ha segítenek a környezetükben élőknek.

A jogszabályok életbeléptetése mellett egy Segédletet hozott létre az Oktatásért Felelős Államtitkárság az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen.

Ez a segédlet tartalmazza:

  • A szükséges jogszabályi részletek felsorolását,
  • A közösségi szolgálat szervezésekor figyelembe veendő jogszabályok körét,
  • A közösségi szolgálat megszervezéséhez hasznos információkat, tudnivalókat,
  • Ajánlott iratmintákat, sablonokat, alkalmazásra javasolt dokumentumokat, amelyek segítik az iskolai adminisztrációt.

Közösségi Szolgálat Portál

kozossegi.ofi.hu honlap lehetővé teszi, hogy az iskolák, valamint a diákok segítségnyújtását befogadni képes intézmények (kórházak, szociális intézmények stb.) egy adatbázison keresztül egymásra találjanak. A portál fontos feladata az is, hogy a közösségi szolgálatban résztvevő iskolák megoszthassák egymással élményeiket, ötleteket meríthessenek egymás programjaiból.

A Közösségi Szolgálat Portálról

Az iskolai közösségi szolgálat honlap azzal a céllal jött létre, hogy segítse az érdeklődőket a tájékozódásban. Egyszerre szolgálja az iskolai közösségi szolgálat megszervezését és az érdeklődő közönség kíváncsiságának kielégítését.

A pedagógusok és diákok haszonnal tallózhatnak rajta, mert képet kaphatnak arról, hogy mi mindent kell megszervezni az egyes tevékenységek esetében, motivációt nyerhetnek, látva, hogy miként valósultak meg más iskolákban közösség szolgálati projektek. 

Le tudják tölteni a szükséges sablonokat a szolgálat megszervezéséhez, és megtalálhatják a módszertani kiadványokat a témával kapcsolatosan.

Alapvetően minden szükséges hátteret megkapnak, megtalálnak a közösségi szolgálat megszervezéséhez. A szülők számára hasznos lehet a felület azért, hogy képet nyerjenek a közösségi szolgálat egyes megvalósított projektjeiről, így tudják gyermekeiket különböző tevékenységek felé orientálni.

Az iskolai közösségi szolgálat megszervezése: 

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi, 

f) polgári és katasztrófavédelmi,

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.  

A közösségi szolgálat dokumentálása:

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

– a tanuló által kitöltött Bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,

– az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,

– az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

– az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Térbeli korlátozás:

A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.

Le lehet letölteni a különböző segédleteket a közösségi szolgálat megszervezéséhez. A következő sablonokat ajánljuk a figyelmükbe. Természetesen ezektől el lehet térni.

A közösségi szolgálatra vonatkozó törvényi háttér oldalra itt tudnak áttérni!