Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 98 Notice: Only variables should be passed by reference in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/themes/tilt/inc/theme-options/ot-loader.php on line 326 Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /volume3/web/PROD/trefort.szerencsiszc.hu/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111 Jegyzék közérdekű adatokról – Trefort Ágoston Szakképző Iskola

(18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet)

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név (teljes név) Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
 2. Székhely 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 47 321 441
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem releváns
 6. Központi elektronikus levélcímtrefort@szerencsiszc.hu
 7. A honlap URL-je http://www.trefort.info
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Telefonszám: +36 47 321 441
Telefax: nem releváns
Ügyfélfogadás helye: 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveFeke Anita iskolatitkár
Pesta Izabella gazdasági ügyintéző
 10. Az ügyfélfogadás rendjeMunkanapokon 09:00-15:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti és Működési Szabályzat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Soltész Anikó igazgató
+36 47 321 441, trefort@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14.
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Kveck Gabriella általános igazgatóhelyettes
+36 47 321 441, trefort@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14.

Géczy György szakmai igazgatóhelyettes
+36 47 321 441, trefort@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jenem releváns
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjenem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nem releváns
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása nem releváns
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve nem releváns
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns

1.6.[1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.[2] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Web: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: www.nive.hu

Középirányító:
Szerencsi Szakképzési Centrum
Cím: 3900 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 125.
Postafiók: 3900 Szerencs, Pf: 152.
Telefon: +36 47 200 123
E-mail: centrum@szerencsiszc.hu
Web: www.szerencsiszc.hu


 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-8455
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

Középirányító:
Szerencsi Szakképzési Centrum
Cím: 3900 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 125.
Postafiók: 3900 Szerencs, Pf: 152.
Telefon: +36 47 200 123
E-mail: centrum@szerencsiszc.hu
Web: www.szerencsiszc.hu

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyenem releváns
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségenem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat (hatályos)
Alapító és Módosító Okiratok (archív)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (feltöltés folyamatban)
 2.[4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
 3.[5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 853200 Szakmai középfokú oktatás
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A szakképző intézmény képzései
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás www.trefort.info
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési szabályzat (feltöltés folyamatban)

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Tanulói személyes és tanulmányi adatok, munkavállalói személyes, munkaügyi és pénzügyi adatok
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja elektronikus hozzáférés
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásanem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjanem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényenem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályainem releváns
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
 8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
 4.[6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
 5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) adatai
Projektek

Dokumentumtár

EKR hirdetmények

EKR eljárások

EKR indított beszerzések

EKR közbeszerzési tervek

EKR szerződések

EPTK Támogatott Projekt Kereső

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHirdetmények, közlemények
Karrier

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok szabályzat
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Szerencsi Szakképzési Centrum
 Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

Soltész Anikó igazgató
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. u. 14.
+36 47 321 441
trefort@szerencsiszc.hu
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveKveck Gabriella
igazgatóhelyettes
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közadattár

Közérdekű adatigénylési statisztika:
2021. év: …..közérdekű adatigénylés
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista SZIR adatok
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Felvételi rangsor

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása nem releváns

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nem releváns

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai
2015. évi költségvetés
2016. évi költségvetés
2017. évi költségvetés
2018. évi költségvetés
2019. évi költségvetés
2020. évi költségvetés
2021. évi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló (feltöltés folyamatban)

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló (feltöltés folyamatban)

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (feltöltés folyamatban)
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (feltöltés folyamatban)
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (feltöltés folyamatban)

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaÖsztöndíj tájékoztató (2020-tól)

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítések listája a 2019/2020. tanévben
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegenem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyenem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Fenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) költségvetési adatai 
KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

Nettó 5MFt feletti szerződések kimutatása (feltöltés folyamatban)

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekPályázatok (saját)

Fenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) adatai 
Projektek
EKR hirdetmények
EKR eljárások
EKR indított beszerzések
EKR közbeszerzési tervek
EKR szerződések
EPTK Támogatott Projekt Kereső
KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlFenntartó/Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi u. 125.) adatai 
EKR közbeszerzési tervek
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2021

[1] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[2] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[3] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § c).

[4] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § b).

[5] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § c), d).

[6] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

[7] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).